Sociale Begeleiding - HRM Advies

Sociaal plan – HRM Advies

Fusies, reorganisaties of krimp raken de belangen van medewerkers. Arbeidsverhoudingen komen op scherp te staan als er medewerkers herplaatst moeten worden of personeel moet afvloeien. Roseboom & Partners beschikt over een ruime ervaring met het begeleiden van veranderingsprocessen. Wij staan voor een adequate en zorgvuldige invulling van de personele component van deze trajecten. U kunt bij ons terecht voor ondermeer:

  •  Opstellen van reorganisatieplannen, formatieplaatsenplannen en uitvoeringsplannen
  •  Opstellen van een sociaal plan en het voeren van onderhandelingen met de vakorganisaties hierover
  •  Berekenen van de ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsprincipe
  •  Verzorgen van de voorlichting en communicatie over de personele gevolgen van veranderingstrajecten
  •  Ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid
  •  Opzetten van een mobiliteitscentrum
  •  Berekenen van de frictiekosten
  •  Deelname aan of het voorzitterschap van de Commissie Sociale Begeleiding

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.