Competenties - HRM advies

Competenties vormen de sleutels voor het succesvol functioneren van de medewerker, de afdeling of de instelling. Zij bestaan uit een samenstelling van kennis, vaardigheden, houdingsaspecten en persoonlijke eigenschappen. Enige aanleg is natuurlijk nooit weg, maar competenties kunnen in principe door iedereen ontwikkeld worden.

competenties
Competenties zijn geen doel op zich. Ze zijn er op gericht de taken en werkzaamheden zo uit te voeren dat de beoogde doelen en resultaten ook gehaald worden. Het managen van competenties houdt in dat de aanwezige competenties ontwikkeld en afgestemd worden op de steeds weer veranderende behoeften van de organisatie.

Roseboom & Partners heeft ervaring met het begeleiden van organisaties bij het invoeren van competentiemanagement. Ons vertrekpunt is de missie en visie van de organisatie en de vereiste kerncompetenties voor de verschillende aandachtsgebieden (zorg, behandeling, facilitair, management, etc.). Vandaar uit ontwikkelen wij in samenspraak met de organisatie competentieprofielen en maken in overleg een keuze voor de feedbackinstrumenten.

Vervolgstappen in de vorm van persoonlijke ontwikkelplannen en het ontwikkelen van een leer- en opleidingsbeleid behoren eveneens tot onze competenties.

Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.