Belonen - HRM advies

Functiewaardering vormt de basis voor de opzet van een consistent loon- en functiegebouw. De primaire beloning van medewerkers dient gebaseerd te zijn op objectieve maatstaven. Verschillen in de basishonorering dienen hun onderbouwing te vinden in de zwaarte van de functie.

Roseboom & Partners beschikt over een uitgebreide expertise in de toepassing van de verschillende functiewaarderingssystemen binnen de sectoren wonen, zorg en welzijn. Wij voeren regelmatig opdrachten uit gericht op de invoering of het onderhoud van de bekende systemen (FWG 3.0, FUWAVAZ, NMT, Welzijn, CATS en FUWASYS). Voor onze licenties en certificering zijn wij aangesloten bij de BIZ Groep.

Daarnaast zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en invoering van vormen van flexibele honorering. Hierbij staat de prestatie van de medewerker en/of het team voorop.

Verder verrichten wij benchmarkonderzoeken waarbij de arbeidsvoorwaarden van de meest voorkomende functies worden vergeleken met vergelijkbare functies in de eigen en aanpalende sectoren.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.